Beste vrijwilligers,

Het zal niemand ontgaan zijn dat 2019 met het 50-jarig jubileum een bijzonder jaar wordt. Naast de reguliere PANN-planning organiseren we een aantal evenementen speciaal voor dit jubileumjaar. Hierbij nog even op een rijtje:

  • Vrijwilligersreünie – 23 februari 2019
  • Benefietgala – 14 april
  • Bevrijdingsfestival – 5 mei
  • PANNDORA – 22 juni
  • PANN Café – 14 september
  • Studium Generale – 16 september

Om de organisatie hiervan (financieel) te waarborgen hebben we een nieuwe stichting opgericht: Stichting PANN50. Jullie gemaakte kosten voor de jubileumevenementen hierboven, worden van de bankrekening van PANN50 betaald. Om dit goed te laten verlopen willen we jullie vragen om declaraties met betrekking tot deze evenementen apart in te dienen. Wanneer je declaraties over 2019 indient, ben je verplicht om op de eerste pagina van het declaratieformulier aan te geven of het om een “gewone” declaratie gaat of om een PANN50 declaratie. Let dus op, deze kunnen niet worden gecombineerd! Er zijn hierop echter twee uitzonderingen:

  • Reiskosten moeten altijd als gewone declaratie worden ingeleverd, óók als het om reiskosten gaat die voor evenementen of vergaderingen m.b.t. de jubileumevenementen gaan.
  • Vergadervergoedingen moeten altijd als gewone declaratie worden ingeleverd, met uitzondering van Team PANNDORA.

Tot slot is het heel belangrijk dat alle offertes, contracten etc. met betrekking tot de evenementen op naam van Stichting PANN50 staan. Hierbij horen de volgende gegevens:
KVK-nummer: 73011797
Bankrekening: NL75 RABO 0334 9694 84
Postbus 14040 3508 SB Utrecht

Mochten jullie hier vragen over hebben of twijfel je ergens over bij een declaratie? Check dit dan even bij de penningmeester (wout@pann.nl)