Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst ter ondersteuning van initiatieven voor roze ouderen

De veiling bestaat uit een online-veiling van items die kunnen bestaan uit diensten en/of producten.

De aanbieder stelt zijn dienst/product gratis beschikbaar. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.

De veiling vindt plaats online via de site https://pann.nl/fundraiser/ vanaf datum 1 maart 2019.

Wekelijks worden nieuwe veilingitems geplaatst.

De online-veiling eindigt op de aangegeven datum & tijdstip per item op de website, maar op zijn laatst op 14 april 2019.

Alle aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site https://pann.nl/fundraiser/ en een selectie is te zien tijdens PANN Fundraiser op 14 april 2019 in TivoliVredenburg.

De veilingcommissie behoudt zich het recht voor diensten/producten samen te voegen, te splitsen of te weigeren.

Een veilingitem wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.

De hoogste bieder krijgt het veilingitem toegewezen.

Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van de dienst moet de koopsom na toewijzing voldoen en ontvangt hiervoor een factuur van Stichting PANN.

De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst in 2019 verricht. Na 24 april 2019 (10 dagen na sluiting van de veiling) vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.

Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.

Stichting PANN wordt niet op enigerlei wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.

Stichting PANN is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.

De hoogste bieder van de online-veiling kan binnen 1 week na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Stichting PANN.