Jij bent de financiële wizard van Stichting PANN! Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de stichting.

Je vertaalt het bestuursbeleid, de strategie en de toekomstplannen van PANN naar een realistische begroting. Zijn er mee- of tegenvallers? Voorzie je overschrijdingen van de budgetten? Dan rapporteer je deze tijdig aan het bestuur en stuurt aan op de benodigde aanpassingen. Kortom, je bent de ogen en oren van het alles wat met geld te maken heeft en hebt hierin een sterk adviserende rol binnen het bestuur.

Wat doet een penningmeester?
• Het jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting en resultatenrekening.
• Het jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en de balans.
• Je coördineert financiële acties gerelateerd aan de stichting.
• Je staat aan de basis van de acquisitie van middelen, subsidies en fondsen.
• Je rapporteert de financiële voortgang aan het bestuur.
• Je controleert en coördineert de financiële activiteiten van teams binnen PANN, van samenwerkingspartijen en leveranciers.
• Je controleert en betaalt tijdig de declaraties van vrijwilligers en andere facturen en legt alle inkomsten en uitgaven vast in maandafsluitingen.
• In samenwerking met de overige bestuursleden stel je een jaarverslag op, verzorg je het jaarplan en sta je aan de basis van het meerjarenplan.

Wat verwachten we?
• Je bent bekend met de visie en doelen van PANN en onderschrijft deze.
• Je bent aanwezig bij de bestuursvergaderingen en geeft tijdens deze vergadering een duidelijke en goed voorbereide update van de financiële stand van zaken.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Jij en Excel zijn goede vrienden!
• Je bent bereid de benodigde tijd vrij te maken voor het goed vervullen van de functie als penningmeester.
• Je bent bereid je te verdiepen in de (financiële) geschiedenis van Stichting PANN en je de benodigde kennis eigen te maken.
• Je bent met enige regelmaat aanwezig op een PANN-feest.

Inschatting tijdsbelasting:
• Gemiddeld 3 uur per week

Wat je van ons kunt verwachten:
• Het leukste vrijwilligerswerk van Nederland!
• Een leuke groep van 70 vrijwilligers.
• Veel borrels en gezelligheid.
• Gratis toegang tot onze feesten.
• Een fantastische organisatie om je competenties te ontwikkelen!

Over PANN
PANN is een Utrechtse jongerenorganisatie die zich sinds 1969 inzet voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI-jongeren. Dit doen we door middel van het organiseren van laagdrempelige en verrassende feesten (ca. 30 per jaar) en het organiseren en subsidiëren van maatschappelijk acties en projecten.

PANN gelooft in een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en biedt jongeren, en in het bijzonder LHBTI+’ers, een veilige plek om uit te zoeken wie zij (willen) zijn.

PANN laat zien dat we samen, met positiviteit en daadkracht, de samenleving hokjesvrij kunnen maken. Om dit te realiseren omringen we ons met gedreven vrijwilligers en organisaties met een positief uitgangspunt die de kernwaarden van PANN onderschrijven. Samen zorgen we ervoor dat gelijkheid en vrijheid de norm worden. Met de energie van PANN, haar feesten en haar partners willen we ervoor zorgen dat de wereld morgen beter is dan vandaag.

Interesse? Of heb je nog vragen? Vul onderstaand formulier in of stuur een mailtje naar vrijwilligers@pann.nl

Voor- en achternaam*

E-mailadres*

Woonplaats*

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)*

Telefoonnummer*

Motivatie*

Eventueel bestand (bijvoorbeeld cv of foto, max 3 mb)