Subsidies

Het HartjePANN Fonds is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke kant van PANN. Van hieruit worden subsidies verstrekt aan initiatieven op het gebied van LHTBQIA+-emancipatie in Nederland. Het fonds wordt gevuld met de inkomsten vanuit onze maandelijkse feesten. Iedere bezoeker die een kaartje koopt draagt op deze manier een steentje bij.

Of een subsidie wordt toegekend wordt beslist door Team HartjePANN. Zij beoordelen of een aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en bepalen welk bedrag hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Verstrekte subsidies 2019
In 2019 werden onder andere de volgende subsidies verstrekt:
• Het Vakantie-doe-boek van Stichting Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019
• Het Midwinter Dinner 2019 van Stichting Jonge Utrechtenaers

Subsidie aanvragen
Heb jij een idee dat bijdraagt aan emancipatie van de LHBTQIA+-gemeenschap en zoek je nog subsidie? Download dan de subsidievoorwaarden en kijk of jouw plan in aanmerking komt voor een bijdrage uit het HartjePANN Fonds. Aanvragen kunnen worden verstuurd naar hartje@pann.nl.